Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1
Mô tả 1. Kiến thức: Học sinh nắm được từ vựng và cấu trúc hỏi về các loại thức ăn và thức uống ưa thích; 2. Kỹ năng: Giúp các em rèn 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết; 3. Thái độ: Giáo dục học sinh cần bổ sung các chất dinh dưỡng và lựa chọn các loại thực phẩm
Tác giả Lê Thị Huyền Trang
Đơn vị Trường TH&THCS Phong Đông
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về