Ôn tập chương III: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Ôn tập chương III: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Mô tả
Tác giả Trần Hoàng Bảo
Đơn vị Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về