Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Mô tả Hóa học 9, tuần 23, tiết 46, bài: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Tác giả Nguyễn Hoàng Anh
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phong 2
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về