Bài 5B. Đừng vội tin những lời ngọt ngào (tiết 1)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài 5B. Đừng vội tin những lời ngọt ngào (tiết 1)
Mô tả - Đọc – hiểu bài Gà Trống và Cáo. - Hiểu các từ ngữ trong bài - Hiểu ý ngầm sau lời nói ngọt ngào của Cáo và Gà Trống * Giáo dục ý thức cảnh giác: Chớ tin những lời ngọt ngào của kẻ xấu
Tác giả Nguyễn Thị Bính-Đào Huy Lanh
Đơn vị Trường TH&THCS Phong Đông
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về