Bài 31. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (tiết 1)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài 31. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (tiết 1)
Mô tả Học sinh biết nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, biết đặt tính thẳng cột và biết cách tính.
Tác giả Phạm Thị Mỹ Dung
Đơn vị Trường Tiểu học Thị Trấn 1
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về