Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX
Mô tả
Tác giả Trần Thạch Mal
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về