Vỏ lãi – phương tiện vận chuyển độc đáo của người dân đồng bằng sông Cửu Long

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Vỏ lãi – phương tiện vận chuyển độc đáo của người dân đồng bằng sông Cửu Long
Mô tả Giới thiều về phương tiện di chuyển trong sinh hoạt của người dân miệt Thứ đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả Huỳnh Hoàng Voi - Lê Thị Huyền Trang
Đơn vị Trường TH&THCS Phong Đông
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về