Vĩnh Thuận Anh hùng

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Vĩnh Thuận Anh hùng
Mô tả Giới thiệu về địa danh huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, những thành tích của nhân dân Vĩnh Thuận qua các thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm và Vĩnh Thuận trên con đường đổi mới và hội nhập.
Tác giả Mạch Giai Phú, Huỳnh Minh Châu, Phạm Thị Bích Vân
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Thuận
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về