Tiết 35: Định lí Py-Ta-Go

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Tiết 35: Định lí Py-Ta-Go
Mô tả
Tác giả Mã Phước Tường
Đơn vị Trường THCS Thị Trấn, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về