Phong cách Hồ Chí Minh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Phong cách Hồ Chí Minh
Mô tả Bài giảng Phong cách Hồ Chí Minh, tiết 1 và 2, môn Ngữ Văn, lớp 9
Tác giả Nguyễn Thị Lâm Hải, Đỗ Thúy Hằng, Vũ Tiến Thịnh
Đơn vị Trường THCS Ngô Sĩ Liên
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về