Lễ hội Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Lễ hội Anh hùng Nguyễn Trung Trực
Mô tả - Giúp người học biết được lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. - Đề cao tính có thể tự học nhờ bài giảng điện tử, đáp ứng tính cá thể trong học tập. - Giúp người học có thể tự học ở mọi nơi, mọi lúc.
Tác giả Phan Văn Sơn - Điện thoại: 01628401064
Đơn vị Trường tiểu học Vĩnh Phong 1
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về