Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Mô tả
Tác giả Nguyễn Thị Lâm Hải, Đỗ Thúy Hằng, Vũ Tiến Thịnh
Đơn vị Trường THCS Ngô Sĩ Liên
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về