Chợ nổi Vĩnh Thuận

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Chợ nổi Vĩnh Thuận
Mô tả Giới thiệu sự hình thành và phát triển chợ nổi Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. - Vị trí địa lí chợ nổi Vĩnh Thuận - Tìm hiểu về nguồn gốc của chợ nổi Vĩnh Thuận - Nét độc đáo của chợ nổi Vĩnh Thuận - Giá trị văn hoá đối với người dân và tương lai
Tác giả Đặng Thị Mỹ Duyên, Phạm Thị Mai Hương, Phạm Thị Thanh Vân
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Phong Đông
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về