Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Mô tả Bài giảng dự thi cấp huyện năm học 2018-2019
Tác giả Lê Thị Phương Chi
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phong 2
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về