Bài. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài. Đức tính giản dị của Bác Hồ
Mô tả
Tác giả Võ Thành Nghiêm
Đơn vị Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về