Bài 23: Cây hoa

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài 23: Cây hoa
Mô tả Bài giảng môn Tự nhiên xã hội lớp 1, đạt giải B thi soạn bài giảng điện tử cấp tỉnh năm học 2018-2019
Tác giả Đặng Thị Mỹ Duyên
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Phong Đông
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về