Bài 1. Đa giác – Đa giác đều

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài 1. Đa giác – Đa giác đều
Mô tả Trong bài này giúp học sinh: -Kiến thức: Nắm vững khái niệm đa giác lồi, đa giác đều.Tính tổng số đo các góc của một đa giác. - Kĩ năng: + Vẽ được và nhận biết một số đa giác lồi, một số đa giác đều. + Biết vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của một đa giác đều. + Qua vẽ hình và quan sát hình vẽ, HS xây dựng CT tính tổng số đo các góc của một đa giác. - Thái độ : Kiên trì trong suy luận (tìm đoán và suy diễn), cẩn thận chính xác trong vẽ hình.
Tác giả Lưu Thanh Phương
Đơn vị Trường Tiểu học – THCS Tân Thuận 1
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về